SUNRISE CITY – NORTH TOWER, 27 NGUYỄN HỮU THỌ, PHƯỜNG TÂN HƯNG, QUẬN 7
SUNRISE CITY – NORTH TOWER, 27 NGUYỄN HỮU THỌ, PHƯỜNG TÂN HƯNG, QUẬN 7 Địa chỉ: Tầng 4, Sunrise City – North Tower, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7 Loại hình văn phòng: văn phòng trọn gói, văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, phòng họp Giá cho thuê – Văn phòng ảo: giá từ 700.000 đến 1.100.000 VND/tháng …